Estetika MUDr. Gabriela Chaloupková

377 327 341 777 775 514Otevírací doba : Pondělí - Sobota

GDPR školení / Pověřenec (DPO)

Nově jsme se všichni stali zajatci GDPR. A jak už u nás bývá (ne)dobrým zvykem, v jeho výkladech stále panuje chaos a nejistota. Přitom povinnosti, které z toho vyplývají, nejsou zdaleka tak dramatické, jak se nám média často snaží vnutit. Nicméně povinnost je povinnost a platí pro všechny právnické osoby, které osobní údaje získávají a využívají. Rád vám se vším pomohu.

Zejména nestátním neziskovým organizacím, ale i podnikatelům a malým firmám nabízím poradenství a aktuální informace o jejich povinnostech. Stručně, jasně a přehledně tak, abyste to rychle a snadno pochopili.

Pomůžu vám zorientovat se ve zpracování osobních údajů, právech a povinnostech správce a společně navrhneme a rozhodneme o dalších krocích vaší organizace tak, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou.

Neposkytuji žádné navazující služby, proto jsou mé konzultace objektivní a vyvážené. Mé rady v žádném případě nesměřují k jakýmkoliv dalším smluvním závazkům a odběru služeb.

Vycházím z podrobné znalosti GDPR a související problematiky, výkladů, metodik, připravovaného zákona o zpracování osobních údajů, z porovnání se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a s další legislativou.

Pro zájemce nabízím i školení s individuálním zaměřením pro každou cílovou skupinu.

Současně nabízím služby pověřence DPO s potřebnou certifikací. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí splňovat požadavky na profesní kvalifikaci, odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů. To vše bezezbytku splňuji a mohu doložit. Poctivě sleduji veškeré novinky, úpravy, změny a doplnění.

Ozvěte se, provedu vás trnitou cestou GDPR ještě dnes.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

603 194 443